Nieuws

De Rabobank Clubkas campagne heeft       

€ 880,67  opgebracht

Iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedankt

De restauratie van De Lastdrager is begonnen.

We hopen dat het snel weer een complete molen zal zijn

Het doel is om de Lastdrager te restaureren en deze t.z.t. weer 'maalvaardig' te maken. Om dat te kunnen realiseren starten we de actie "Vrienden van de Lastdrager". Als u donateur wilt worden dan kunt u het contactformulier invullen dat op het tabblad 'Aanmelden als donateur' staat en naar ons doorsturen.