Eindelijk weer wat activiteiten bij de molen

Nadat er in het coronajaar 2020 niet veel georganiseerd kon worden, begint alles eindelijk weer te lopen.

De nationale molendagen konden door de corona ook dit jaar geen doorgang vinden.

Er kwamen in de loop van de tijd toch wel mensen langs die in kleine groepjes de molen bezochten.

 

Op 5 juni was dan eindelijk de eerste activiteit.

De Lions Opmeer / Medemblik organiseerde een molenwandeling, die langs 3 bestaande molens in de gemeente ging.

Daar stonden vrijwilligers van de molens en De Lions die de mensen van informatie voorzagen hierover.

De opbrengst was voor de nieuwe zeilen van de Lasdrager, daarom was de start en finish bij de Lastdrager.

Daar konden de mensen bij afloop koffie en thee kopen met een pannenkoek.

Hiervan werd grif gebruik gemaakt.

Alle deelnemers waren zeer te spreken over de organisatie, wat dat betreft zeker voor herhaling vatbaar.

 

Op 4 juli was de jaarlijkse fietstocht van de Westfriese Omringdijk georganiseerd door Le Champion.

De Lastdrager deed dienst als stempelpost.

Het was een mooie dag en er kwamen veel fietsers langs die ook wel een kopje koffie lustten.

Al met al ook een geslaagde dag.

 

Op 11 juli was er een gezinsautorally van De Lions waarvan ook de opbrengst voor de zeilen was.

De rally ging door een deel van Noord Holland en ging langs meerdere  molens.

Natuurlijk kwamen de auto's ook langs de Lastdrager.

Het was een korte stop dus voor koffie geen tijd.

 

Op 11 juli  werd door Stichting Muziek Opmeer een muzikale fietstocht langs molens georganiseerd, waarbij de Lastdrager ook werd aangedaan.

Elk half uur kwam er een groep bij de molen die dan genoot van muziek, bij de Lastdrager was dat een accordeon duo.

Tijdens het luisteren  was er mogelijkheid om een kopje koffie te nuttigen met een lekkere molenkoek.

Ook nu was het weer mooi weer en iedereen genoot volop.

 

 

 

Datum blog