Blogs

Dit stukje stond 17 juli in de krant

Houtrot in molen De Lastdrager in Hoogwoud: ’Het zit gewoon even niet mee’

houtrot

Foto: Coen van de Luytgaarden NHD

 

Verrotte balken en vermolmde onderdelen. Bij de restauratie van molen De Lastdrager in Hoogwoud komen lijken uit de kast.

Door deze tegenvallers valt het project duizenden euro’s duurder uit, vreest molenaar Kees Mens. ,,Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dus er moet financieel wel een fors tandje bij.’’

Het begon bij de verwijdering van de ringbalk, onder de molenkop. ,,Die bleek helemaal doorgerot, vervanging gaat zeker 35 mille kosten’’, vreest Mens.

Daar bovenop komt een andere verrassing; de koppen van het voeghout waar de gehele molenkop op leunt. Die blijken eveneens finaal doorgerot. ,,Die hebben we helemaal moeten uithakken en daarna moeten volstorten. Dus dat gaat ook in de papieren lopen’’, voorziet Mens.

Beitels

Toen kwam de molenstaart, het houten gevaarte aan de buitenzijde waarmee de kap met het wiekenkruis wordt rondgedraaid.

,,Die zag er aan de buitenkant klokgaaf uit’’, zegt Mens. ,,Maar toen we dat demonteerden en op schragen neerlegden, bleek dat puur gezichtsbedrog. Het hout begon spontaan te scheuren en op een gegeven moment liep het water eruit. Vervolgens gingen we er wat uithakken met beitels en toen stuitten we op talrijke mierennesten. De molenstaart blijkt daarnaast praktisch helemaal aangetast door houtrot.’’

Mens denkt dat het verwoestende proces al zo’n tien jaar geleden is begonnen. Hij klopt op verschillende plekken op de hoofdbalk. ,,Hoor je dat? Op sommige plekken is deze balk hol. Die zwam heeft erin gezeten en z’n buikje volgegeten, zonder dat je dat ziet.’’

Voor de grootscheepse restauratie van korenmolen De Lastdrager is een globaal bedrag van 2,5 ton uitgetrokken. Mens zou het niet verbazen als dat oploopt naar drie ton.

,,Dus het ligt voor de hand dat we onze inzamelingsacties voorzetten, want nu we eenmaal bezig zijn, willen we dit ook goed afronden. Het zit gewoon even niet mee. Zoiets valt natuurlijk nooit uit te sluiten.’’

De grondige restauratie van korenmolen De Lastdrager is samengevat onder de noemer ’Operatie maalvaardig’. Het uiteindelijke doel is om een van ’s lands oudste korenmolen weer op traditionele wijze te laten malen.

Plan van aanpak

Daarvoor is een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. Restauratiebedrijf J.T.H. Poland & Zn. uit Oterleek is druk bezig met het vervangen van versleten onderdelen. Dat proces verloopt nog steeds volgens schema. ,,Misschien komen er enkele maanden bij’’, taxeert Mens.

Wat hem meer zorgen baart, zijn de oplopende kosten. ,,Je houdt er altijd rekening mee dat je tegen dit soort verrassingen loopt. Daarvoor heb je ook een potje onvoorziene kosten. Daarvan begint de bodem wel in zicht te komen.’’ Meer info: www.molendelastdrager.nl

Tekst: Coen van de Luytgaarden

 

De  restauratie gaat langzaam door.

We kregen echter weer een aantal tegenslagen  te verduren

Zoals u misschien wel gezien heeft, zit er nu een groot gat boven in de molen,

de windpeluw is verwijderd

resauratie  De windpeluw, de balk die de as draagt en de zwaarste balk van de molen is, is verrot.

Net als de staart, die ook verrot bleek te zijn.

Beide moeten dus ook vervangen worden.

Maar goed we houden moed en hopen dat alles toch goed komt.

 

Voor de Rabobank clubkas campagne was dit jaar ook weer De Lastdrager aangemeld.

Velen hebben op onze molen gestemd en we mochten dan ook een cheque van € 880,-- in ontvangst nemen.

Dit was € 135,-- meer dan vorig jaar.

Iedereen die op ons gestemd heeft, heel hartelijk bedankt voor uw stem !!

 

Ook is er een gedenksteen geplaatst.

steen plaatsen

Deze steen is vervaardigd in opdracht van Stichting  De Westfriese Molens, eigenaar van De Lastdrager.

De steen werd geplaatst onder toeziend oog van de voorzitter Dhr. Bart Slooten

 

Op 27 mei stond dit stukje in dagblad het NHD over het vervaardigen van de roede.

Construeer de roede voor een molenwiek.

Zo simpel als de opdracht luidt, zo ingewikkeld is de uitvoering ervan.

Het bedrijf Blom Metaal, gevestigd op De Veken in Opmeer, heeft deze bijzondere klus met verve geklaard.

restauratie Foto: NHD

De roede is de hoofdbalk van de wiek.

Bij korenmolen De Lastdrager in Hoogwoud, hoeft er maar een te worden vervangen.

VLEUGEL

Zo op het oog ziet het smeedwerk er vrij eenvoudig uit.

Deze 22 meter lange metalen balk die duizend kilo weegt, is echter het product van een technisch hoogstandje, legt Jacob Jan Blom uit. ,,We hebben een van de modernste technieken van metaalbewerking toegepast.

Het geheel is samengesteld van platen met verschillende plaatdiktes en vol met vierkante gaten voor de hekstok-latten die allemaal hun eigen positie hebben om het gevlucht een mooie vorm te geven.

Het resultaat is een wiek met de vorm van een vleugel. Die stelt de molenaar in staat optimaal te profiteren van de wind.’’

Lasersnijden, driedimensionaal tekenen en geavanceerd lassen, zijn volgens Blom van cruciaal belang geweest voor het behaalde resultaat.

Overigens is Blom niet geheel onbekend met het restaureren van molens. ,,We construeren vaker molenroedes. Dat doen we in opdracht van molenrestaurateur Poland uit Oterleek die betrokken is bij het opknappen van verschillende molens in West-Friesland.’’

Blom beschouwt deze order als een erezaak, vertelt hij. ,,Dit is voor ons een speciale opdracht.

Deze roede zal ons overleven en onze kleinkinderen zullen er wellicht ooit aan herinneren dat Blom Opmeer heeft bijgedragen aan de restauratie van De Lastdrager. Dat is toch een mooie gedachte.’’

Tekst: NHD

 

 

De restauratie van de molen loopt gestadig door.

De nieuwe keerkuip wordt pas gemaakt in de werkplaats van de molenmaker.

De bestaande kuip was heel slecht wat niet voorzien was, dus dit was wel een grote tegenslag.

Een van de roedes was zo slecht dat deze vervangen moest worden en wordt in de werkplaats van de Fa. Blom  in Opmeer in elkaar gelast.

De andere roede is ook verwijderd en wordt opgeknapt en opnieuw geconserveerd 

Dit was wel in de begroting opgenomen.

 

Langzaam zie je steeds weer andere werkzaamheden bij de molen plaatsvinden.

Het ondertafelelment / de onderste ringbalk is vervaardigd en ligt klaar bij de molen en kan dus gemonteerd worden

restauratie

  restauratie            Op vrijdag 15 februari 2019 kwamen er een grote kraan en een grote oplegger bij de molen voorrijden.       

              Vandaag worden de roeden verwijderd.

               Een roede wordt gerestaureerd en andere was te oud en onbruikbaar dat deze vernieuwd moet worden.                                                                       

               De klus was snel geklaard en de roeden werden afgevoerd.

               Nu staat de molen er "zielig" bij, zo zonder roeden.

 

 

Molenmakersbedrijf Poland is begonnen met de restauratie

De eerste stappen zijn gezet voor de restauratie.

Een gedeelte van het  hekwerk van de roeden (wieken) is verwijderd. 

En stutten zijn geplaatst met hydraulische krikken om de molen op te tillen.

         stappen                                 stappen

Het begin is er dus.

Nu maar hopen dat alles voorspoedig loopt  zodat we aan het eind van het jaar weer van een complete en mooie molen kunnen genieten   

                                                                                    

Het jaar 2018 was een mooi jaar voor De Lastdrager

We kregen van de Rabobank een cheque uitgereikt van € 10000.--

Van de provincie Noord Holland kwam een subsidie van € 163000.--

De actie "Vrienden van de Lastdrager" leverde 100 vrienden op

De sponsoractie bij de plaatselijke ondernemers leverde ook veel leuke en goede reacties en geld op.

De molen werd tijdens alle open dagen goed bezocht door vele belangstellenden.

En dan als klap op de vuurpijl  de winst bij de wedstrijd van de BankGiroLoterij  en  De Hollandsche Molens van € 95000.--

Wat hebben we in de maand september hard ons best gedaan om zoveel mogelijk stemmen te winnen en hoe leuk en mooi waren de reacties die we kregen van alle mensen.

Mede namens alle mensen die op ons gestemd hebben en die ons hebben gepromoot, hebben we deze prijs gewonnen.

Nogmaals onze dank daarvoor.

Achter de schermen wordt er al hard gewerkt om aan de restauratie te beginnen en we hopen dan ook dat die begin 2019 gestart kan worden.

Wij wensen iedereen heel goede kerstdagen en een gelukkig, goed en gezond 2019.